Civilās aizsardzības speciālista apmācība, 60 stundu programmaProgrammas nosaukums:

60 stundu pieaugušu neformālas izglītības programma ;


Mērķa auditorija:

Iestāžu, organizāciju vadītāji un darbinieki, kuri komercsabiedrībā, sabiedriskajās organizācijās, valsts vai pašvaldību iestādēs risina ar civilo aizsardzību saistītos jautājumus vai vēlas iegūt izglītību, lai uzsāktu šo darbu.

 

 


Profesionālās izglītības programmas mērķis:

Sagatavot par objekta civilo aizsardzību atbildīgos darbiniekus, kas spētu patstāvīgi risināt civilās aizsardzības jautājumus komercsabiedrībās, valsts un pašvaldību dibinātās iestādēs un sabiedriskās organizācijās


Programmas saturs:

  1. Civilās aizsardzības sistēmas tiesiskais regulējums
  2. Civilās aizsardzības plānošana
  3. Ugunsdrošība un glābšanas darbi
  4. Prakse valsts, pašvaldības iestādēs un organizācijās, valsts un pašvaldību dibinātās institūcijās, sabiedriskajās organizācijās, komercsabiedrībās.

Mācību rezultāts:

Pēc sekmīgas programmas apguves tiek izsniegta apliecība par pieaugušo neformālās izglītības programmas apguvi civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas jomā


Stundu skaits:

60 stundas (1 stundas ilgums 45 minūtes)


Kursa cena:

150,00

(elektroniskie mācību materiāli e-portālā)

 

 

* Saskaņā ar pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta 12.punktu nav PVN objekts


PIETEIKUMA FORMA

Vēlos uzsākt apmācību: