KO MĒS DARAM

Mūsu galvenie darbības virzieni ir darba aizsardzības, ugunsdrošības pakalpojumu sniegšana ka arī apmācības veikšana.
Mēs sniedzam tā saucamo ārpakalpojumu, kas ir ļoti izplatīts Eiropas Savienībā un visa pasaulē. Visi pakalpojumi tiek sniegti visā Latvijas teritorijā. Salīdzinot ar citiem uzņēmumiem, kuri sniedz līdzīgus pakalpojumus, "Darba aizsardzības administrācija" sniedz pakalpojumu pilnā apjomā, sākot ar dokumentu izstrādi, sistēmas uzturēšanu, darbinieku instruktāžu, beidzot ar obligāto veselības pārbaužu organizēšanu un ugunsdzēšamo aparātu apkopi. 
Darba aizsardzības adminsitrācijas mācību centrs "SPECIĀLISTS", piedāvā apgūt darba aizsardzības, ugunsdrošības, civilās aizsardzības speciālista, ka arī citas programmas.
 

Ugunsdzēšamo aparātu pārdošana 

Visu tipu ugunsdzēšibas aparātu pārdošana

Darba Aizsardzība

No 2007.g. Darba Aizsardzības Administrācijai ir piešķirts kompetentās institūcijas statuss.

Noslēdzot  līgumu ar Darba Aizsardzības Administrāciju par darba aizsardzības ārpakalpojuma sniegšanu, darba devējs iegūst profesionālu, savlaicīgu un kvalitatīvu pakalpojumu darba aizsardzības jomā. Darba Aizsardzības Administrācija veiks visus nepieciešamus pakalpojumus, izstrādās nepieciešamus dokumentus un nepieciešamības gadījumā aizstāves tiesības un intereses uzraudzības iestādēs! 


Apmācība un Atestācija

Mācību centrs dibināts 2010.g. Profesionālās izaugsmes un personīgās attīstības izglītības programmas apguve nav sarežģīts process, apguves formas ir dažādas - klātiene, neklātiene, tālmācība. Mācību centra uzdevums, atvieglot tālākizglītības iespējas visam vecuma grupām. Tālākizglītība nav tikai izglītība savam vajadzībām, tālākizglītība palielina cilvēka konkurentspēju darba tirgu!

Mācību centrs ir saņēmis Izglītības kvalitātes valsts dienesta Izglītības iestādes akreditācijas lapu Nr. AI_1444, AI_1443  ar akreditācijas termiņu 02.06.2028.g.  

Vēlies noskaidrot pakalpojuma izmaksas, aizpildi cenu pieprasījuma anketu